Search
Close this search box.

ترجمه آگهی تاسیس شرکت | هزینه ترجمه رسمی مجوز تاسیس

ترجمه آگهی تاسیس شرکت

ترجمه آگهی تاسیس شرکت و دیگر اسناد رسمی و قانونی شرکت، از مهم ترین مدارکی است که صاحبان شرکت، باید هنگام درخواست ویزا به سفارت ارائه کنند. اعضای شرکت و مدیران آن، لازم است تا روزنامه رسمی خود را به دارالترجمه ای معتبر ارائه کنند تا ترجمه ای دقیق و تایید شده را دریافت نمایند. این ترجمه برای شرکت در مناقصات و مزایده های خارج، قرارداد با سازمان های بین المللی و موارد مشابه مورد نیاز است. شما می توانید مدارک خود را به دارالترجمه دانش فردا سپرده و هزینه ترجمه رسمی مجوز تاسیس را نیز از کارشناسان این دفتر ترجمه رسمی جویا شوید.

سامانه ثبت سفارش ترجمه

ترجمه آگهی تاسیس شرکت

اهمیت ترجمه آگهی تاسیس شرکت

اهمیت ترجمه آگهی تاسیس شرکت در انجام معاملات و مناقصات کاملا مشهود است. هنگامی که یک شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شود، روزنامه رسمی تاسیس را دریافت می کند. حال اگر برای معاملات خارجی نیاز به ارائه اسناد باشد، لازم است که ترجمه روزنامه رسمی مدارک خود را ارائه کند تا قانونی بودن فعالیت شرکت در مجامع بین المللی روشن گردد.

از سویی دیگر، هنگامی که درخواست ویزای توریستی می شود، شرکت های خصوصی، لازم است مدارک خود را که در یک دارالترجمه رسمی و توسط مترجمان معتبر ترجمه شده است را به سفارت ارائه کنند. بسیاری از اشخاص حقوقی که قصد راه اندازی نمایندگی در خارج از کشور را دارند نیز به ترجمه آگهی و دیگر اسناد قانونی سازمان خود نیاز خواهند داشت تا بتوانند قراردادهای بین المللی را با همتایان خارجی خود امضا نمایند.

در صورتی که قصد معامله با سازمان ها و شرکت های خارجی دارید، به عنوان اولین قدم باید آگهی را در یک دفتر ترجمه معتبر ترجمه کنید.

ترجمه مدارک ویزا توریستی

هزینه ترجمه رسمی مجوز تاسیس

هزینه ترجمه رسمی مجوز تاسیس و دیگر اسناد قانونی شرکت، هر ساله مطابق با تعرفه تعیین شده توسط قوه قضاییه تعیین می شود. در صورتی که برای ترجمه رسمی، نیاز به تایید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه باشد، به هزینه ها، مبلغی اضافه خواهد شد.

می توانید ترجمه آگهی تاسیس شرکت را به مترجمان تایید شده و حرفه ای دارالترجمه دانش فردا سپرده و ترجمه هایی دقیق و بدون نقص را دریافت کنید. همچنین امکان ارائه ترجمه فوری مدارک نیز در دانش فردا میسر است.

اشتراک گذاری

آخرین مطالب