ترجمه شفاهی (interpretation):

عبارت است از برگرداندن جملات از زبان مبدا به زبان مقصد که شخص تنها فقط یک بار در معرض آن جمله قرار میگیرد. ترجمه شفاهی بسته به شرایط و نیاز افراد اقسام گوناگونی دارد که در زیر به آنها اشاره میشود.

1- ترجمه شفاهی همزمان:

در این نوع، مترجم میبایست جمله را به زبان هدف برگرداند در حالیکه همزمان به آن و جملات پس از آن گوش فرا میدهد. به عبارت دقیق تر، نام گذاری ترجمه همزمان برای این نوع ترجمه میتواند غلط باشد: مترجم نمی تواند ترجمه همزمان را پیش از فهم فحوای کلی کلام آغاز کند. مترجم همزمان میبایست کلماتی را که گوینده زبان مبدا از آن استفاده میکند آنالیز کرده و به خوبی در ذهن سپرده و برونداد آن را به زبان مقصد بازگرداند. هدف اصلی این نوع از ترجمه نقل بیان به شکل دیگر نخواهد بود بلکه انتقال عینی عبارات خواهد بود. این نوع ترجمه بیشتر برای جلسات مهم یا کنفرانس ها کاربرد دارند.

2- ترجمه همزمان مقطع:

در مقایسه با ترجمه شفاهی این نوع ترجمه در همان لحظه انجام نمیشود و با سکوت یا توقف گوینده که ممکن است هر 1 دقیقه یا کمتر صورت میگیرد، انجام شود. این نوع ترجمه بیشتر در جلسات کوچک و یا در دادگاه ها انجام میشود. برای داشتن این مهارت مترجم میبایست نکته برداری کند تا بتواند پیام صحیح را انتقال دهد.

البته ترجمه شفاهی انواع دیگری مانند ترجمه تلفنی، ترجمه همراه و غیره که به مهمترین های آن اشاره شد.   

دفتر ترجمه دانش با حضور فعال و پرسابقه خود در امر ترجمه توانسته قراردادهای خارجی و ملاقاتهای گسترده ایی را که منجر به شناسایی ظرفیت های گسترده دو طرف قرارداد شود بین مشتریان و تجار کشورهای خارجه به ثبت رسانده و در این بین از اساتید حاضر در شبکه های انگلیسی زبان و مترجمین رسمی استفاده کرده است.

یکی از امور مهم و خطیری که هر دفتر ترجمه باید به آن دقت کند ترجمه همزمان و رسمی قراردادهای بزرگی است که بین مشتریان گرامی در ایران و صاحبان مشاغل بزرگ در خارج از کشور است. این ظرفیت تنها زمانی قابل شناسایی است که مترجم از اصطلاحات حقوقی و تجاری آگاه باشد. درک دفتر ترجمه رسمی دانش از این مفهوم به قدری بالا بوده است که آمار خیره کننده ایی در زمینه اعزام مترجم همزمان برای شرکت در جلسات و به اصطلاح مترجم میانجی داشته است.