ترجمه شفاهی چیست و چه خصوصیتی دارد؟

ترجمه شفاهی چیست

ترجمه شفاهی یکی از رایج ترین راه ها برای برقراری ارتباط رو در رو بین دو فرهنگ مختلف است. در بسیاری از جوامع بین المللی مترجمین به صورت هم زمان گفتار گوینده را به شنوندگان منتقل می کنند. این شیوه از ترجمه توسط انسان و بلافاصله انجام می شود بنابراین اصلا قابل مقایسه با ترجمه علمی یا ترجمه متون و …. نیست. آیا می دانید ترجمه شفاهی چیست و چگونه انجام می شود؟

ترجمه شفاهی چیست ؟

این سبک از شاخه های پر تقاضا در صنعت ترجمه است. در این شیوه مترجم در محدودیت زمان و مکان به صورت زنده کار ترجمه را انجام می دهد. مهارت مترجم در برقراری ارتباط موثر طرفین تاثیر گذار است. به دلیل محدودیت زمانی فرصت کافی برای بازخوانی یا مرور ترجمه وجود ندارد و این کار را دشوارترمی کند. هدف از ترجمه به صورت هم زمان ( شفاهی) اینست که در کوتاه ترین زمان مفهوم کلمات از زبان مبدا به زبان مقصد برگردانده شود.

ترجمه شفاهی در چه مواردی استفاده می شود؟

در این نوع از ترجمه لزومی ندارد همه کلمات به تفکیک به زبان مقصد برگردانده شود. بلکه تنها رساندن مفهوم کلی کافی است. در مواردی که امکان گزینش کلمات در زبان مقصد وجود ندارد( به دلیل محدودیت مفاهیم یا کلمات) مترجم باید کمی کلمات را بسط دهد تا همان مفهوم به شنونده منتقل شود. در همه کنفرانس ها و جلسات کاری بین المللی حتما یک مترجم خوب برای ارتباط بین طرفین حضور دارد. با توجه به گستردگی ارتباطات در عصر حاضر تقاضا برای ترجمه به صورت هم زمان و شفاهی هر روز بیشتر می شود.

هدف از ترجمه شفاهی چیست

تفاوت ترجمه کتبی با ترجمه شفاهی چیست ؟

محدودیت زمانی بارزترین تفاوت بین این دو سبک ترجمه ای است. همین موضوع مشکلات زیادی را در ترجمه به وجود آورده است. به دلیل عدم امکان بازگشت و تصحیح ترجمه، حساسیت کار بسیار بیشتر از ترجمه های کتبی است. به همین دلیل لازم است تا مترجم از قبل اطلاعاتی در مورد نوع و محتوای گفتگو داشته باشد. با توجه به اینکه در هنگام ترجمه به هیچوجه امکان مشورت و جستجو وجود ندارد مترجم در مورد محور مذاکرات اطلاعاتی نیاز دارد که باید از قبل کسب کند. از نظر سطح مهارتی مترجم شفاهی در گروه مترجیمن خبره قرار دارد.

ترجمه شفاهی نیاز به هوش بالا، حضور ذهن و دانش ترجمه ای بسیار زیادی دارد. برخلاف ترجمه های کتبی، مکان ترجمه هم زمان در خارج از اتاق کار است. این فضا می تواند یک سالن کنفرانس بین المللی باشد و یا گفتگویی رو در رو با چهر های بین المللی در یک استادیو و ….. در هر صورت این موضوع روی کیفیت ترجمه تاثیر می گذارد بنابراین افراد تازه کار و بی تجربه نمی توانند به صورت زنده، ترجمه ای بی نقص را ارائه دهند. در مورد مسائل سیاسی و تجاری حتی کوچکترین خطایی در گفتمان پذیرفته نیست.

انواع ترجمه شفاهی چیست

این سبک ترجمه به اشکال گوناگونی انجام می دهد. در نوع اول مترجم به سخنان گوینده گوش داده و یادداشت برداری می کند. سپس گوینده مکث کرده و مترجم، ترجمه را ارائه می دهد. به همین ترتیب تا پایان سخنرانی این تبادل ادامه دارد.

در نوع دیگر که اغلب در مناسبات تجاری انجام می شود، مترجم به صورت دوسویه مکالمات طرفین را ترجمه می کند.

در نوع آخر مترجم در کنار فرد نشسته و به صورت نجوا و زمزمه سخنان فرد مقابل را برای شنونده ترجمه می کند.در محاکمه های بین المللی، همایش ها، جلسات تجاری و ….. این سبک کاربرد زیادی دارد.

آخرین مطالب

ترجمه در ایران

پیشینه ترجمه در ایران

ترجمه در ایران | پیشینه ترجمه در ایران پیشینهٔ ترجمه در ایران به روزگار هخامنشیان می‌رسد (۵۵۹–۳۲۱ ق. م). گستردگی این شاهنشاهی و ارتباطات گستردهٔ

Read More »