Search
Close this search box.

اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری | ترجمه رسمی همراه با تاییدیه

اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری | ترجمه رسمی همراه با تاییدیه

در برخی از موارد، مراکز آموزشی و یا دولتی از شما می خواهند تا برای ترجمه خود جهت اخذ تاییدیه از وزارت امورخارجه و دادگستری اقدام کنید. در حالت کلی، مدارک ترجمه شده به دو صورت تایید می شوند. این مدارک می تواند همراه با مهر و امضای مترجم رسمی باشد یا آنکه همراه با مهر وزارت امورخارجه و دادگستری ارائه شود. در صورتی که ترجمه رسمی همراه با تاییدیه را نیاز دارید، می توانید از خدمات دانش فردا بهره مند شوید.

سامانه ثبت سفارش ترجمه

اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری

نحوه اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری

نحوه اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری با توجه به مراحل و هزینه هایی که دارد، می تواند همراه با چالش هایی باشد. هنگامی که مدارک خود را به دانش فردا به عنوان دفتر ترجمه رسمی می سپارید، این اسناد توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده و در سربرگ دفتر ترجمه همراه با مهر مترجم ارائه می گردد.

اما اگر نیاز داشته باشید که همراه با تاییدیه های وزارتخانه ها نیز باشد، کارشناسان دانش فردا این کار را انجام داده و آنها را بدون صرف وقتی از شما، تحویل خواهند داد.

ترجمه رسمی همراه با تاییدیه

نحوه دریافت ترجمه رسمی همراه با تاییدیه و مهر دادگستری وزارت امور خارجه بدین گونه است که دفتر ترجمه، بارکد دادگستری را از طریق حساب کاربری مترجم و از طریق سامانه سنام خریداری می کند. برخی مواقع، صاحبان مدارک برای دریافت مهر دادگستری اقدام می کنند، گاهی نیز اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری توسط نماینده دفتر ترجمه رسمی انجام می شود.

ترجمه شناسنامه در این دفتر ترجمه، پس از انجام، بازبینی شده و صحت و سقم آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به جهت حفظ حقوق مشتریان خود، قیمت ترجمه رسمی شناسنامه متناسب با کار انجام شده و مناسب خواهد بود. در دفتر ترجمه دانش فردا، از مترجمان بسیار آموزش دیده استفاده شده و منحصراً با مترجمان خبره و حرفه ای کار می شود.

اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری

گرفتن تایید و مه دادگستری و امور خارجه توسط دانش فردا

گرفتن تایید و مه دادگستری و امور خارجه توسط دانش فردا در کوتاه ترین زمان انجام شده و هزینه مناسبی نیز برای آن منظور می شود. برای اینکار، بین دو تا چهار روز کاری زمان نیاز است تا تاییدیه ها دریافت شود. اما این باعث می شود شما از انجام روند اداری رهایی یافته و وقتتان را برای کارهای مهم تر بگذارید.

توجه داشته باشید که هزینه مهر مربوط به وزارت امور خارجه و دادگستری، هر ساله از سوی قوه قضاییه و امورخارجه در ابتدای سال تعیین شده و ابلاغ می شود که به متقاضیان اعلام می گردد. همچنین، این هزینه هنگام اخذ تاییدیه از وزارت امور خارجه و دادگستری و مطابق با مدارکی که برای ترجمه رسمی همراه با تاییدیه به دارالترجمه ارائه شده است، مشخص خواهد شد.

منبع

اشتراک گذاری

آخرین مطالب