تفاوت ترجمه قراردادهای بین المللی با ترجمه متن

ترجمه اسناد رسمی و حقوقی حساسیت بیشتری دارد. حفظ امانت داری و برگردان لغات یک اصل انکار ناپذیر در صنعت ترجمه است. کلمات بار حقوقی دارند و در صورت استفاده نامناسب، مفهوم اصلی را تغییر می دهند. ترجمه قراردادهای بین المللی یکی از مواردی است که بدون اشراف به مفاهیم حقوقی و بنیادی نتیجه خوبی نخواهد داشت. اهمیت ترجمه متون حقوقی نظیر قراردادهای فی مابین دو کشور بسیار بیشتر از ترجمه متن است. هر گونه اشتباه غیر عمدی در ترجمه متون حقوقی می تواند خسارات جبران ناپذیری را برای یکی از طرفین قرارداد به همراه داشته باشد.

اصول ترجمه قرارداد بین المللی

قراردادها جزئی از متون حقوقی هستند در حالیکه متون عادی به هیچوجه بار حقوقی ندارند. در ترجمه قراردادهای رسمی مترجم علاوه بر دانش ترجمه ای و توانایی درک مفاهیم لغات، باید درک صحیحی از چارچوب نظام حقوقی کشور مبدا نیز داشته باشد. تسلط بر اصطلاحات حقوقی و قوانین جاری دو اصل مهم در ترجمه رسمی اسناد حقوقی است. به لحاظ سطح دشواری ترجمه قراردادهای بین المللی از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. حتی یک ابهام ساده و یک خطای جزئی، اعتبار اسناد حقوقی را ساقط می کند. به این ترتیب واضح است که ترجمه ماشینی و ناشیانه اصلا در این مقوله حرفی برای گفتن ندارد.

ترجمه قراردادهای بین المللی تجاری

نکات ترجمه قراردادهای بین المللی

  • حفظ فرمت اصلی و ساختار کلی قرارداد
  • حفظ انسجام و وحدت اصطلاحات در سراسر متن
  • سبک ترجمه رسمی و اجتناب از لحن عاطفی و کلمات شخصی
  • تطابق استدلال ها و اصطلاحات ترجمه شده در متن با قوانین

مشکلات موجود در روند ترجمه قراردادهای بین المللی

ترجمه قراردادهای حقوقی در دارالترجمه رسمی انجام می شود. مترجمین آزاد نمی توانند در این حیطه وارد شوند زیرا به لحاظ حقوقی اجازه مهر و امضای ترجمه حقوقی را ندارند. قوانین موجود تا حدود زیادی روند مشکلات را کاشه داده است اما همواره در مسیر ترجمه اسناد حقوقی و قراردادهای فی مابین دو کشور، ناهمواری هایی دیده می شود. برخی از این دشواری ها را در ادامه بررسی می کنیم.

ترجمه قراردادهای بین المللی

ترجمه قراردادهای بین المللی

تفاوت در نظام حقوقی کشور مبدا و مقصد

نظام حقوقی همه کشورها از یک قانون واحد پیروی نمی کند. تفاوت در این موارد گاهی بسیار زیاد است تا جاییکه مترجم دچار نوعی ابهام و سر در گمی می شود. مترجم اسناد حقوقی باید در زمینه شباهت ها و تفاوت های استانداردهای قوانین دو کشور اطلاعاتی را داشته باشد. استفاده از برخی اصطلاحات در زبان مبدا که در زبان مقصد تعریف نشده است، قرارداد را نامفهوم و بی اعتبار نشان می دهد. مترجم باید بداند که این اصطلاحات در زبان مقصد دارای چه معادل هایی است. تشخیص کاربرد صحیح اصطلاحات تخصصی نیازمند دانش کافی و تجربه بالایی است. برگردان مبهم یک قرارداد بین المللی موجب بروز اختلافاتی در طرفین معامله می شود.

قوانین حقوقی به طور مداوم دچار تغییر می شود بنابراین به روز بودن مترجم در روند کار سهولت ایجاد می کند. شاید دستورالعمل روزهای قبل برای امروز اعتباری نداشته باشد.

زبان خاص ترجمه قراردادهای بین المللی

متون حقوقی دارای کلمات و اصطلاحات زیادی است که افراد عادی نمی توانند آن را درک کنند. این متن برای وکیل، قاضی … تنظیم شده و کاربردی برای عموم ندارد. قراردادهای بین المللی دارای دستور زبان پیچیده تری بوده و پر از کلمات پر طمطراق حقوقی هستند.

آخرین مطالب

ترجمه در ایران

پیشینه ترجمه در ایران

ترجمه در ایران | پیشینه ترجمه در ایران پیشینهٔ ترجمه در ایران به روزگار هخامنشیان می‌رسد (۵۵۹–۳۲۱ ق. م). گستردگی این شاهنشاهی و ارتباطات گستردهٔ

Read More »