Search
Close this search box.

تاییدیه سفارتخانه ها

دریافت تاییدیه سفارت خانه ها


دارالترجمه رسمی دانش فردا قادر است تأییدیه های  سفارتها ،کنسولگری ها  و وزارت امورخارجه را نیز از  طریق نمایندگان خود  برای مشتریان اخذ نماید. تنها با یک تماس اطلاعات مربوط به مدارک مورد نیاز جهت ترجمه در هر یک از سفارتها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

تاییدیه سفارت ها:

  • سفارت ترکیه
  • سفارت کشورهای عربی
  • سفارت اتریش
  • سفارت ایتالیا
  • سفارت سوئد
  • سفارت چین

برخی دیگر از خدمات ارائه شده توسط ما:

اخذ تائیدیه روزنامه رسمی

 اخذ تائیدیه از سوی نظام پزشکی برای نسخه های پزشکی و آزمایشگاهی

 اخذ تائیدیه از سوی آموزش و پرورش و همچنین اداره کل (مدارک مربوط به تهران)

 اخذ تائیدیه از سوی وزارت بهداشت مربوط به مدارک رشته های پزشکی

 اخذ تائیدیه از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مربوط به دانشنامه و ریزنمرات