Search
Close this search box.

ترجمه رسمی پروانه مسئولیت فنی | قیمت ترجمه پروانه مسئولیت فنی

ترجمه رسمی پروانه مسئولیت فنی

ترجمه رسمی پروانه مسئولیت فنی ، مطابق با مقررات محلی کشور مورد نظر و برای اهداف بازاریابی تهیه می شود. مترجم، باید اسناد فنی را به زبان محلی مشتریان ترجمه کند و این ترجمه را مطابق با تغییرات اسناد فنی که ممکن است گاهی اوقات ایجاد شود، تجدید نظر نماید. چنین ترجمه‌ای حداقل باید تمام الزامات نظارتی را برآورده کند، ترجمه تحت اللفظی اسناد ارائه شده به زبان انگلیسی باشد و استانداردی داشته باشد که برای آن صنعت، مناسب تلقی می‌شود. قیمت ترجمه پروانه مسئولیت فنی را می توانید در دارالترجمه دانش فردا، دریافت کنید.

سامانه ثبت سفارش ترجمه

الزامات ترجمه رسمی پروانه مسئولیت فنی

الزامات ترجمه رسمی پروانه مسئولیت فنی

مستندات فنی، اطلاعاتی در مورد طراحی، ساخت و عملکرد یک محصول ارائه می‌کند و ترجمه رسمی پروانه مسئولیت فنی ، باید شامل تمام جزئیات لازم برای نشان دادن انطباق محصول با الزامات مربوطه باشد. اگر شما سازنده هستید، قوانین خاصی وجود دارد که باید هنگام عرضه یک محصول در بازار رعایت شود. شما باید قبل از عرضه محصول به بازار، مستندات فنی را آماده کنید. ترجمه این اسناد، هنگام عرضه آنها در بازارهای بین المللی، ضرورت دارد.

اطمینان حاصل کنید که اسناد فنی به محض عرضه محصول در بازار در اختیار مقامات نظارت بر بازار قرار می گیرد.  اسناد فنی را به مدت 10 سال از تاریخ عرضه محصول در بازار نگهداری کنید. ترجمه مستندات فنی برای اثبات اینکه محصول الزامات اساسی را برآورده می کند، ضروری است.

ترجمه مستندات محصول

برای چسباندن علامت استاندارد روی محصول، ترجمه مستنداتی همچون لیست قطعات، نتایج آزمون، نام و آدرس شما یا هر یک از نمایندگان مجاز، شناسایی محصول، به عنوان مثال، شماره سریال محصول، نام و آدرس تاسیسات دخیل در طراحی و ساخت محصول، نام و نشانی سازمان مرجع، بیانیه روش ارزیابی انطباق، برچسب و دستورالعمل استفاده، مورد نیاز است.

ترجمه رسمی پروانه مسئولیت فنی

شناسایی استانداردها با ترجمه رسمی

به عنوان یک سازنده، شما باید بتوانید با ترجمه رسمی پروانه مسئولیت فنی ، نشان دهید که کجا و چگونه قسمت های مختلف سند نگهداری می شوند. معمولاً می توانید انتخاب کنید که به چه زبانی می خواهید اسناد فنی را تهیه کنید. به عنوان یک تولید کننده، شما مسئول شناسایی تمام خطرات احتمالی محصول و تعیین الزامات اساسی قابل اجرا هستید.

قیمت ترجمه پروانه مسئولیت فنی

شما می توانید قیمت ترجمه پروانه مسئولیت فنی را از کارشناسان دانش فردا دریافت کنید. توجه داشته باشید که لازم است تا ترجمه تجزیه و تحلیل باید در اسناد فنی گنجانده شود. علاوه بر این، شما باید راه هایی را توضیح دهید که از طریق آنها با خطرات شناسایی شده مقابله کرده اید تا اطمینان حاصل کنید که محصول شما با الزامات قابل اجرا مطابقت دارد.

اشتراک گذاری

آخرین مطالب

تاییدیه WES چیست؟
آنلاین
مهدی قاسمی
تاییدیه WES چیست؟

تاییدیه WES یک ارزیابی استاندارد است که توسط سازمان آموزشی و ارزیابی سرویس جهانی (WES) ارائه می شود و هدف

ادامه مطلب »