Search
Close this search box.

ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی | هزینه ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی

ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی | هزینه ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی

ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی، هنگامی که پرونده قضایی در کشوری دیگر در جریان باشد، مورد نیاز خواهد بود. هرگاه دادگاهی با قوانین خارجی قابل اجرا مواجه شود، به قواعد ادله و بویژه مقررات مربوط به اخطار قضایی روی می آورد. اخطار قضایی وسیله ای است برای تعیین ماهیت قانون قابل اجرا که از حوزه قضایی متفاوتی صادر می شود. در صورتی که بابت پرونده خود در دادگاه، نیاز به ترجمه اسناد و ابلاغیه ها دارید، می توانید از خدمات دانش فردا بهره مند شوید. هزینه ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی در این دارالترجمه معتبر، کاملا مناسب در نظر گرفته می شود.

سامانه ثبت سفارش ترجمه

ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی

ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی به انگلیسی

هنگامی که قانون از یک کشور خارجی می آید، دریافت اخطار قضایی، قبل از هر چیز، نیازمند ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی به انگلیسی است. علاوه بر ترجمه‌های حقوق خارجی برای استفاده در دادگاه‌ آنها برای اثبات اینکه قانون خارجی چیست، به شواهد غیررسمی از جمله سوگندنامه‌ها روی می‌آورند.

این نیز احتمالاً مستلزم استفاده از ترجمه ‌های زبان خارجی و در برخی موارد از مترجمان دادگاه زبان خارجی برای تفسیر شهادت کارشناسان است. علاوه بر این، هر زمان که قانون خارجی معرفی شود، اطلاع رسمی به طرف مقابل لازم است.

اخطار رسمی از سوی دادگاه

پس از اخطار رسمی از سوی دادگاه، طرف مقابل حق استماع، از جمله ارائه مدارک غیررسمی خود را دارد. همچنین مهم است که در نظر داشته باشید که موضوع اجازه دادن به قوانین خارجی به عنوان مدرک، مطابق با تصمیم قاضی است، بنابراین به عنوان یک موضوع قانونی قابل بررسی است. هزینه ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی نیز بر اساس نوع اخطار و ابلاغ تعیین می شود.

ساده ترین راه برای درخواست اخطار قضایی در مورد قوانین خارجی که نیازمند ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی است، از طریق قضاوت اجمالی است که اجازه می دهد تا موضوع به طور موثر و خلاصه تصمیم گیری شود و در عین حال اطمینان حاصل گردد که همه الزامات اطلاعیه برآورده می شوند.

اغلب اوقات، اخطار قضایی در مورد قوانین خارجی به عنوان یک قاعده ترکیبی تلقی می شود که مستلزم ارائه شواهد است، اما همچنان یک تصمیم قانونی تلقی می شود. بنابراین معیار مناسب دفاع این است که آیا دادگاه بدوی در بررسی ادله در مورد قانون خارجی به نتیجه حقوقی مناسبی رسیده است یا خیر.

ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی

هزینه ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی

هزینه ترجمه ابلاغیه و اخطار قضایی را می توانید همزمان با ارائه درخواست ابلاغ قضایی سوال کنید. فرآیند درخواست اخطار قضایی از یک قانون خارجی یک فرآیند نسبتاً مستقیم است. هنگامی که اخطار قضایی به درستی انجام شود، دادگاه تجدیدنظر، قانون حوزه قضایی خارجی را با داخلی یکی می داند.

اشتراک گذاری

آخرین مطالب