فنون ترجمه علمی در دارالترجمه

ترجمه علمی

ترجمه علمی ، ترجمه متونی که برای آن دانش خاصی مورد نیاز است. این متون مستلزم داشتن دانش عمیق از زبان مبدأ و مقصد و همچنین درک مناسب از موضوع است. مترجمان علمی اغلب زبان شناسانی هستند که در زمینه هایی مانند پزشکی، زیست شناسی یا شیمی و دیگر زمینه های علمی تخصص دارند. در این مورد همکاری بین زبان شناسان و متخصصان موضوعی واقعاً متداول است و عمدتا بهترین تکنیک های ترجمه علمی را مورد نظر قرار می دهند.

تکنیک ترجمه علمی

برای آن که ترجمه علمی در سطح ممتازی را از یک دارالترجمه رسمی دریافت کنید، باید در نظر داشته باشید که فنون لازم برای این نوع از ترجمه را در نظر داشته باشند. در این جا به این روش ها اشاره خواهیم کرد.

1-ترجمه باید شفاف و موجز باشد.

شفافیت و اجمال، اهداف اصلی سبک ترجمه علمی است که باید معنای دقیق متن اصلی را منتقل کند. ابهامات و ساختارهای نامشخص از ویژگی های متون ادبی است و نباید در هیچ کجای ترجمه علمی یافت شود. این سخت ترین کار در ترجمه علمی است.

گاهی اوقات یافتن کلمات مناسب می تواند مشکل ساز باشد و همچنین می تواند تکراری را در متن ایجاد کند، زیرا مترادف کلمات خاص می توانند برای کارهای ادبی مبهم باشند. اجتناب از تکرارها در ترجمه علمی ، گاهی اوقات بسیار سخت است. به همین دلیل مترجم باید دارای پیشینه علمی باشد که به او اجازه دهد بدون تغییر معنای متن، با اصطلاحات بازی کند.

ترجمه علمی

2- مراقب اشتباهات موجود در متن اصلی باشید.

به طور معمول در بین مترجمان علمی ، بررسی خطاها در متن، بسیار مرسوم است. آن ها می توانند با استفاده از توانایی و تخصص خود، اسناد را با دقت و توجه بالاتر مطالعه کنند. اشتباهات متداول در کارهای علمی عبارتند از ناسازگاری بین اعداد ذکر شده در جداول یا نمودارهای همراه با چیزی غیر از آنچه باید نشان داده شود. یا وجود جداول با نمادهای غیر واضح که در این مورد به مترجم توصیه می شود هنگام ترجمه علمی ، چنین اشتباهاتی را در پاورقی ها تصحیح کند.

3- با ساختار و معنا بازی کنید.

اگر ویژگی های نحوی و واژگانی زبان متفاوت باشد، گاهی اوقات لازم است جملات خاصی را به طور کامل بازسازی کنید. به عنوان مثال، زبانهای بسیار متمایل مانند روسی و آلمانی می توانند زنجیره ای طولانی از بندهای مستقل و وابسته را با بسیاری از مراجع و پیشینیان به هم پیوند دهند و هنوز کل معنا را روشن نگه دارند.

 از سوی دیگر، این امر در زبان انگلیسی غیرممکن است. در ترجمه عملی ، مترجم از نظر ساختار و معنا کارهایی برای انجام خواهد داشت. این یکی از آن مواقعی است که دست نخورده نگه داشتن حس جمله می تواند یک چالش واقعی باشد. یکی از بهترین تکنیک هایی که در این موارد استفاده می شود، عبارت سازی است. بنابراین با بیان مجدد مفهوم یک متن با استفاده از کلمات دیگر ، کار را پیش خواهد برد.

ترجمه علمی

4- مترجم مطلع و آگاه از موضوع باشد.

به منظور ایجاد یک ترجمه علمی بی عیب و نقص، مترجم باید تا آنجا که ممکن است مطلع باشد. مترجمین می توانند هنگام ترجمه علمی ، با خواندن جدیدترین کتابها و مجلات دانشگاهی ، مهارت ترجمه خود را ارتقاء دهند. در مرحله اول، با اصطلاحات و شیوه این نوع کار عادت کرده و سپس از آخرین تحقیقات و اکتشافات علمی مطلع خواهند بود که به آنها کمک می کند مفاهیم مورد نظر خود را به راحتی درک کنند.

5-به اعداد و نمادها توجه کنید.

در علوم، اعداد، فرمول ، نمودار و نماد زیادی وجود دارد که نباید در فرایند ترجمه علمی نادیده گرفته شوند. اگر مترجم شماره یا نماد اشتباه را اضافه کند، می تواند حس یک صفحه کامل یا حتی یک فصل را تغییر دهد. برای جلوگیری از این امر، او باید موضوع را به خوبی درک کند. پس از آن، لازم است که به همه چیزهای کوچک توجه زیادی داشته باشد. این امر به صبر و مهارت های تحلیلی نیاز دارد، ویژگی هایی که برای مترجم علمی ضروری است.

6-تصحیح ترجمه علمی در پایان کار لازم است.

در پایان ترجمه علمی ، همیشه باید متون را تصحیح کرده و سپس از مترجم دوم خواسته شود که کار را تصحیح کند. در حالت ایده آل ، از مترجمان دیگری که در این زمینه تجربه دارند، درخواست می شود. به این ترتیب، تمام اشتباهاتی که ممکن است مترجم اول متوجه آنها نشده باشد، اصلاح خواهند شد. در صورتی که برخی از مفاهیم متن اصلی مبهم باشد، می توان از نویسنده در خصوص آن ها اطلاعاتی کسب کرد.

در ترجمه علمی ، با انواع مختلفی از اسناد مواجه می شوید که به درجه های مختلف رسمی بودن نیاز دارند. به عنوان مثال برای ترجمه مقالات دانشگاهی، لازم است که عباراتی پیچیده مد نظر گرفته شده و سبکی متمایز استفاده شود. البته باید اشاره کرد که ترجمه های علمی، همواره یک چالش هستند.

ترجمه متون علمی برای پیشرفت علم ضروری است. نباید تصور کرد که همه کسانی که می توانند از یافته های علمی بهره مند شوند به زبان انگلیسی صحبت می کنند ، یا حتی همه یافته های مربوطه به زبان انگلیسی در حال انتشار است. شما می توانید با دارالترجمه رسمی دانش فردا ، ترجمه علمی خود را در کیفیتی ممتاز دریافت کنید.

ترجمه رسمی مدارک در ویزای تحصیلی

تکنیک های مختلف در ترجمه علمی

این تکنیک های ترجمه علمی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که مفاهیم و ساختار زبان مبدأ در زبان مقصد قابل استفاده باشد.

قرض گرفتن:

قرض گرفتن در فنون ترجمه علمی در دارالترجمه ،  جایی است که کلمات یا عبارات مستقیماً از متن منبع گرفته می شوند و به زبان مقصد منتقل می گردد. این تکنیک اغلب زمانی استفاده می‌شود که معادل زبان مقصد، مانند غذا یا لباس، وجود نداشته باشد و می‌تواند به حفظ بافت فرهنگی متن مبدأ کمک کند.

ترجمه تحت اللفظی:

هنگام استفاده از ترجمه تحت اللفظی، هر کلمه مستقیماً ترجمه می شود. متن مقصد باید اصطلاحی باشد و همان ترتیب کلمات، معنا و سبک متن مبدأ را حفظ کند که در فنون ترجمه علمی در دارالترجمه ، کاربرد دارد. این تکنیک می تواند تفاوت های ظریف متن اصلی را از دست بدهد و تنها با زبان ها و فرهنگ هایی که بسیار نزدیک به هم هستند امکان پذیر است.

ترجمه غیر مستقیم:

تکنیک ‌های ترجمه غیرمستقیم زمانی استفاده می ‌شوند که دو زبان و فرهنگ از هم دورتر باشند. این تکنیک ها عناصر ساختاری و مفهومی را به منظور حفظ معنا و ظرافت متن تغییر می دهند.

جابجایی:

جابجایی شامل تغییر از یک مقوله دستوری به مقوله دیگر است، در حالی که همچنان معنا را حفظ می کند. این در فنون ترجمه علمی در دارالترجمه اغلب بین زبان هایی با ساختارهای دستوری متفاوت ضروری است.

مدولاسیون:

این شامل تغییر دیدگاه، تنظیم آنچه نوشته شده است، به منظور بیان همان ایده و حفظ معنی است. این متن را به گونه ای ترجمه می کند که با الگوهای طبیعی زبان مقصد مطابقت داشته باشد.

معادل سازی یا تجدید فرمول بندی:

مشابه مدولاسیون، این فنون ترجمه علمی در دارالترجمه به شما امکان می دهد تا با یافتن معادل زبان مقصد، معنای یک عبارت، نام یا ضرب المثل را حفظ کنید.

سازگاری:

این تکنیک ، همچنین به عنوان جایگزینی فرهنگی شناخته می شود، عناصر فرهنگی زبان مبدأ با یک عنصر فرهنگی معادل زبان مقصد جایگزین می شوند. این باعث می شود متن آشناتر و درک آن آسان تر شود، به خصوص با واحدهای اندازه گیری قابلیت درک بالاتری را دارد.

حذف:

هنگام استفاده از کاهش در فنون ترجمه علمی در دارالترجمه ، مترجم انتخاب می کند که هر کلمه ای را که متن اصلی را تشکیل می دهد و در زبان مقصد اضافی در نظر گرفته می شود حذف کند.

گسترش:

برعکس تکنیک حذف، این زمانی است که کلمات برای حفظ معنی اضافه می شود. این می تواند به دلیل تفاوت در ساختار جمله، دستور زبان یا اصطلاحات باشد.

تکنیک مناسب و فنون ترجمه علمی در دارالترجمه ، با در نظر گرفتن نوع متن، خواننده هدف و هدف نهایی ترجمه، بر اساس مورد به مورد متفاوت خواهد بود. تیم مترجمان حرفه ای دانش فردا، از تجربه و تخصص خود در زبان های رایج دنیا، برای انتخاب تکنیک مناسب جهت متون علمی استفاده می کنند و دقیق ترین ترجمه ممکن را ارائه می دهند.

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest

آخرین مطالب

ترجمه رسمی گواهی ولادت | قیمت ترجمه گواهی ولادت | ترجمه فوری گواهی ولادت
دسته‌بندی نشده
هما ادهمی

ترجمه رسمی گواهی ولادت

ترجمه رسمی گواهی ولادت | ترجمه گواهی ولادت | ترجمه فوری گواهی ولادت | قیمت ترجمه گواهی ولادت دارالترجمه دانش فردا

ادامه مطلب »